Normal reduktion av bränsleförbrukning: 8-21%
Vid en tankning för 1000 kr (c:a 70 liter) så sparas normalt 80-210 kr (8-21%) genom minskad bränsleförbrukning.
Se testrapporter.

Reducera utsläppen av CO och HC
3-9 gångers reduktion av CO och HC bidrar till en bättre miljö.

Ökad motoreffekt genom minskad friktion
Den nano-keramiska ytbehandlingen återställer slitage-ytor och minskar friktionskoefficienten med upp till 100 ggr. Detta leder till förlängd livslängd, effektivare förbränning, ökat oljetryck och reduktion av ljud / vibrationer upp till 5 ggr.

... en ny partner med rätt kemi
         som får din motor att tända till.

Vi är stolta sponsorer av Joakim Forsell !