• nano Energizer bildar en nano-beläggning som är 20 ggr starkare än stål och värmetålig till 2500ºC.
  • nano Energizer består bl a av keramik-partiklar med storlek 20 nanometer.
  • nano Energizer används på alla typer av fordon och oljesmorda maskiner, tex bilmotorer, servopumpar, båtar, kompressorer, industrimaskiner och automatiska eller manuella växellådor m.m.
  • nano Energizer fungerar tillsammans med alla vanliga oljor.
  • nano Energizer skyddar nya motorer från slitage och ger ännu större effekt i äldre motorer.
  • nano Energizer kan användas i bilar som är inkörda minst 3000 km.
  • Byte av olja kan med fördel ske innan tillsättning av nano Energizer.
  • Effekten av nano Energizer byggs upp successivt och är fullständig efter att fordonet körts 1500 km. Byte av olja bör ej ske under denna tid.
  • nano Energizer ger effekt i 30 000 - 50 000 km. Ny behandling rekommenderas efter 30 000 km.
  • nano Energizer är miljövänlig och saknar bieffekter.
  • nano Energizer finns i två utföranden. Se instruktioner.